Skip to main content

Steden

Assen

wapen van AssenSlechts enkele boerderijen stonden in de plaats Assen, toen in 1259 de nonnen van het klooster Maria in Campis zich hier vestigden. Het klooster stond oorspronkelijk in de buurt van Coevorden. Vanwege de slechte ligging verhuisde de abdij naar een betere plek. Het kloosterterrein lag tussen de Gedempte Singel, de Noordersingel, Oostersingel en de Zuidersingel.
In de loop van de tijd heeft Assen zich verder uitgebreid en is in 1814 hoofdstad van Drenthe geworden.

Assen kent veel kunst en cultuur.
Behalve veel historsche gebouwen (velen beschermde rijksmonumenten), heeft Assen ook diverse musea en jaarlijks terugkerende evenementen zoals:

 • Internationaal Filmfestival Assen
 • TT Assen
 • Bevrijdingsfestival Drenthe
 • Asser Bluesdagen
 • WK Superbike
 • Art Explosion
 • Preuvenement
 • Kunst aan de Vaart
 • Gamma Racing Day
 • Truckstar Festival

De hoofdmoot van het winkelaanbod in Assen bevindt zich in de historische binnenstad. Verder zijn er diverse (overdekte) winkelcentra in de verschillende wijken van Assen.
De koopavond is op vrijdagavond en op elke laatste zondag van de maand zijn er koopzondagen.

 

Hoe daar te komen:
Locatie is 15 km ten noorden van Hijken
🚘 20 minuten

Meer info: Dit is Assen

Hoogeveen

wapen van HoogeveenHoogeveen is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente in het zuiden van de provincie Drenthe in Nederland.

De geschiedenis van het veen van de huidige gemeente Hoogeveen is beschreven vanaf 1551. Dat jaar kochten Reinold van Burmania en zijn vrouw de zogenaamde Meppense Venen, de zuidoostelijke helft van de gemeente. In 1625 ruilde Roelof van Echten een gebied ter grootte van 2000 morgen voor beloofde diensten en infrastructuur met de boeren van Steenbergen en Ten Arlo. Het gebied was ooit eigendom van de Heer van Ruinen. In 1631 werden beide gebieden bij elkaar getrokken en begon de eigenlijke geschiedenis van de vervening. Daarvoor werd de Algemene Compagnie van 5000 Morgen opgericht. Het afgegraven veen werd via een kanaal (de Nieuwe Grift, later de Hoogeveense Vaart genoemd) over het water naar Meppel en verder vervoerd. Dwars op dit kanaal werden op een afstand van 160 meter van elkaar kleinere kanalen gegraven, de zogenaamde wijken. Deze afstand was voor een arbeider nog doelmatig af te leggen met een kruiwagen vol turf. Zo ontstond een raster van elkaar kruisende kanalen. Door middel van nieuwe kanalen, de opgaanden, werden stelsels van wijken verderop in de venen eveneens aan de Hoogeveense Vaart gekoppeld. Straatnamen als 'Hollandscheveldsche Opgaande' en 'Zuideropgaande' herinneren aan die kanalen.

Hoogeveen werd in 1636 gesticht door Pieter Joostens Warmont en Johan van der Meer, Leidse investeerders, omdat de Leidenaren (Hollandsche Compagnie) na hevige conflicten met baron Roelof van Echten tot Echten besloten dat hun arbeiders zich permanent op hun venen moesten kunnen vestigen.[2] Op het belangrijkste kruispunt, het Kruis genaamd, vestigden zich ook al snel winkeliers, verveners, rentmeesters en ambachtslui. In het begin had de nieuwe plaats verschillende namen: Hooch Echten, Nieuw Echten en Echten's Hoogeveen. Iedereen sprak echter ook al van Hoogeveen, en die verkorte naam bleef behouden. In 1664 werd de overdracht van de grond onder het oudste deel van het dorp een feit. Tot dan was dat juridisch deel van de marke van Steenbergen en Ten Arlo. Hoogeveen bleef nog eeuwenlang een veenkolonie. In 1811 telde de gemeente 4794 inwoners, in 1840 waren het er 7339 en in 1874 10.763 inwoners. Pas aan het einde van de 19e eeuw werd turf minder belangrijk en schakelde de plaats over op landbouw en veeteelt en industrie. Dat kwam vooral door de opening van de spoorlijn Meppel-Groningen op 1 mei 1870. Bekende fabrieken van die tijd zijn de Coöperatieve Zuivelfabriek (tegenwoordig DOC Kaas), de blikfabriek Drenthina (later een onderdeel van het Thomassen & Drijver-Verblifa, tegenwoordig Ardagh Metal Packaging) en de conserven- en diepvriesfabriek Lukas Aardenburg (Iglo-producten), later een onderdeel van Unilever.

Ook kwam de industrieel Hubertus Willem Karel Frederik Henderik Scheijbeler, geboren te Middelburg 4 september 1899, naar Hoogeveen. Naast Lukas Aardenburg gaf Scheijbeler de industrie van Hoogeveen vorm. Scheijbeler bezat een landhuis in Hoogeveen dat hij in het najaar vaak betrok om in de bossen op jacht te kunnen gaan. Uiteindelijk kwam hij in 1950 vanuit Amsterdam in Hoogeveen wonen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hoogeveen al snel na de capitulatie een broeinest van verzet. Aangezet door dominee Frits Slomp (Frits de Zwerver) begonnen al snel vervolgden hun weg naar Hoogeveen en omgeving te vinden. Onder aanvoering van Arnold Zandbergen (Roodhart), Jos van Aalderen (Java), Albert van Aalderen (Alva), Freek de Jonge en Albert Jan Rozeman werd er snel een LO-afdeling opgestart om deze toestroom te kunnen huisvesten. Ook de verspreiding van de illegale kranten Trouw en Vrij Nederland vond plaats vanuit Hoogeveen. Het onder de bezetter beruchte knokploegenduo Nico (Jan Naber) en Victor (Albert Rozeman) kwam ook uit Hoogeveen en zorgde voor de toelevering van de benodigde bonkaarten, door kraken onder meer in samenwerking met Johannes Post uit Nieuwlande.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste kanalen gedempt. Hierdoor ontstonden lange, brede, rechte wegen, ideaal voor verkeer. Onder andere Philips, Fokker en Standard Electric vestigden zich in de plaats. Ook richtte Jan Kip in 1947 Kip Caravans in Hoogeveen op. De economie kreeg een enorme impuls en Hoogeveen was enige tijd de snelst groeiende gemeente groter dan 20.000 inwoners van Nederland. Om aan de enorme bevolkingsgroei te kunnen voldoen, werden er grote nieuwbouwwijken aangelegd. In de jaren tachtig was de grote groei er echter uit. In plaats van de eerder verwachte 100.000 inwoners rond 1990 stabiliseerde het aantal inwoners rond ongeveer 45.000. Door een gemeentelijke herindeling waarbij enkele dorpen aan de gemeente werden toegevoegd en de aanleg van de nieuwbouwwijk de Erflanden groeide het aantal inwoners later tot ongeveer 55.000.

Heden ten dage kenmerkt Hoogeveen zich als een plaats met veel stedelijke voorzieningen, die wegens het ontbreken in het landelijke gebied veelal in Hoogeveen zijn geplaatst. Hoogeveen telt een uitgebreid winkelaanbod en kent veel werkgelegenheid in de industrie. Hoogeveen kenmerkt zich als een plaats met veel verschillende en gefragmenteerde kerkelijke stromingen.

Enkele bekende eveneementen in Hoogeveen zijn onder andere:

 • Univé schaaktoernooi
 • Ronde van Drenthe
 • Univé World on Wheels-skeelercompetitie
 • Hoogeveense Cascaderun
 • Pulledagen
 • Occultfest

 

Hoe daar te komen:
Locatie is 23 km ten zuiden van Hijken
🚘 20 minuten

Meer info: Hoogeveen

Emmen

wapen van EmmenEmmen is een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is de hoofdstad en ook meteen de grootste plaats van de gelijknamige gemeente Emmen.

Emmen vervult een centrumfunctie in de regio Zuidenveld en daarbuiten. Kenmerkend is de bijzondere stedenbouwkundige opbouw, die ook wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. Nieuwbouwwijken werden op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd, om landschappelijk waardevolle gebieden te behouden. De bijnaam van Emmen is Vlinderstad, als indirecte verwijzing naar het voormalige (Noorder) Dierenpark Emmen, dat in maart 2016 werd opgevolgd door Wildlands Adventure Zoo Emmen.

Emmen ontstond op het zuidoosten van de Hondsrug en is oorspronkelijk een esdorp. De (deels) nog aanwezige essen en brinken getuigen daar nog van. In een oorkonde van bisschop Andries van Cuijk uit 1139 is sprake van een hof te Emne. Het is de oudste vermelding van Emmen, waarvoor zowel de namen Emne als Empne werden gebruikt.

Het gebied waar tegenwoordig Emmen ligt, werd echter al ver voor 1139 door mensen bewoond. De aanwezigheid van hunebedden toont aan dat dit ongeveer vijfduizend jaar geleden al het geval was. Ook de vondsten van onder meer grafheuvels, raatakkers, een veenweg, het Tempeltje van Barger-Oosterveld en het Paar van Weerdinge tonen menselijke bewoning in de prehistorie aan. De allereerste mens(achtig)en die in dit gebied woonden zijn echter de Neanderthalers. Archeologische vondsten, zoals vuurstenen werktuigen, hebben hun aanwezigheid aangetoond.

De eerste (houten) kerk in Emmen dateert uit de 8e eeuw; de eerste stenen kerk werd in de 13e eeuw gebouwd.[5] In 1229 werd Emmen, onder leiding van bisschop Wilbrand van Oldenburg, geheel platgebrand als onderdeel van een vergeldingsactie naar aanleiding van de Slag bij Ane. Emmen is op dat moment echter nog een kleine nederzetting en zal dat ook na de wederopbouw lange tijd blijven.

Begin 19e eeuw begonnen de eerste pioniers zich te vestigen in de veengebieden rondom Emmen. Zij overleefden in het begin met name door het verbouwen van boekweit. Uit deze tijd stamt ook de Emmerschans, hoewel sommige bronnen beweren dat deze redoute een voorganger kent die stamt uit 1594. Vanaf 1850 werd begonnen met de vervening, maar deze kwam pas rond 1900 echt op gang. De vervening had als gevolg dat er ten zuiden en oosten van Emmen nieuwe nederzettingen ontstonden, waaronder Emmer-Compascuum, Erica, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam. De veenarbeiders leefden veelal onder erbarmelijke omstandigheden in plaggenhutten.

In de jaren 20 en 30 liep de turfwinning drastisch terug, door de opkomst van steenkool als brandstof. Een kleine opleving volgde door het gebrek aan steenkool in de Eerste Wereldoorlog, maar veel hielp het niet. Werkloosheid en verdere armoede waren het gevolg en dat zou tot de jaren 50 zo blijven. In Emmen zelf viel de armoede relatief gezien mee. Zo kreeg het in deze jaren diverse nieuwe voorzieningen. In 1935 opende het Noorder Dierenpark (tegenwoordig Dierenpark Emmen) voor het eerst zijn deuren, op een deel van de plek waar eerder een landgoed lag: het Willingelandgoed, ook bekend als de Willingekamp. In hetzelfde jaar werd ook de oudheidskamer geopend. In 1938 kreeg Emmen voor het eerst een ziekenhuis: het Diaconessenhuis Emmen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het economische zwakke zuidoosten van Drenthe aangemerkt als ontwikkelingsgebied, waarna er onder meer textiel- en metaalfabrieken werden gevestigd. Met name de komst van Danlon en de ENKA/AKU gaf een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid. De industrialisatie maakte nieuwbouwwijken noodzakelijk. Deze werden op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd, om landschappelijk waardevolle gebieden te behouden.

Met deze bijzondere stedenbouwkundige opzet verwierf Emmen internationale faam. De verantwoordelijk stedenbouwkundige was Niek de Boer. Hij realiseerde zich dat het voor de voormalige veenarbeiders uit de venen rondom Emmen moeilijk zou zijn zich aan te passen aan het leven in een stad. Daarop bedacht hij het concept van de Open Groene Stad Emmen, een plaats met een dorps woonmilieu en stedelijke voorzieningen. Ook de eerste woonerven werden in het kader van de open groene stad ontwikkeld.

De plaats verwierf tevens nationale en internationale bekendheid dankzij het (Noorder) Dierenpark Emmen. Met name in de jaren 90 wist men zich dankzij innovaties te onderscheiden van andere dierenparken. Later ging het bergafwaarts met het park, waarna enkel de gemeente een faillissement nog kon afwenden. Mede daarom werd besloten het park op termijn te sluiten en aan de andere zijde van het centrum een volledig nieuw park te realiseren. Als gevolg hiervan werd in 2012 gestart met het grootste project ooit in Emmen: Centrumvernieuwing Emmen. In totaal werd er meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in het centrum. De meest prominente onderdelen van het plan zijn, behalve de voorgenoemde 'verhuizing van het dierenpark', de bouw van een nieuw theater, de aanleg van een verkeerstunnel met daarboven op een nieuw stadsplein en het omvormen van het oude dierenparkterrein tot stadspark.

Emmen kent ook zijn jaarlijks terugkerende evenementen zoals:

 • Straattheaterfestival C'est la vie
 • Het multiculturele Full Colour Festival
 • wielercriterium de Gouden Pijl
 • Muziekfestivals als De Nacht van Emmen
 • Het Shanty & Seasong Festival
 • Retropop
 • De Popronde
 • Kinderevenement Alles Kids in Drenthe
 • Het Barrel Food Truck Fest
 • MM Culinair
 • Het Vliegerfestival

 

Hoe daar te komen:
Locatie is 35 km ten zuid-oosten van Hijken
🚘 30 minuten

Meer info: Emmen

Meppel

wapen van Meppel Meppel is een gemeente en stad in het uiterste zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. De gemeentelijke oppervlakte bedraagt 58 km². Meppel is hiermee de kleinste gemeente van Drenthe

Meppel werd al in 1141 genoemd in een oorkonde, maar in die tijd was het niet meer dan een groepje boerderijen. In 1422 werd Meppel als een zelfstandig kerspel afgescheiden van Kolderveen en mocht men een kerk bouwen. Deze Grote of Mariakerk staat er nog steeds, al is er in de loop der eeuwen veel aan veranderd. De plaats was destijds niet meer dan een dorp. Meppel kwam in de 16e eeuw tot bloei vanwege de turfafgravingen in Noord-Nederland; de stad was een belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbinding met de Drentsche Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart aan de ene kant en het Meppelerdiep aan de andere kant. Via het Meppelerdiep kon bij Zwartsluis de Zuiderzee bereikt worden. Langs deze weg werd vanuit heel Drenthe de turf uitgevoerd naar het westen van het land.

In de 17e en 18e eeuw vestigden zich veel binnenschippers in de plaats, die in 1644 van de drost van Drenthe stadsrechten had gekregen en inmiddels meer dan duizend inwoners telde. In 1809 kreeg Meppel van Lodewijk Napoleon opnieuw stadsrechten. Op 5 november 1815 kreeg Meppel van koning Willem I een eigen stadsreglement.

De wateren die door het centrum van Meppel voeren worden grachten genoemd. Mede vanwege de namen Heerengracht, Keizersgracht en Prinsengracht wordt de stad ook weleens het Mokum van het Noorden genoemd. Ook om andere redenen wordt Meppel met Amsterdam vergeleken. Zo zijn er al eeuwenlang banden tussen beide steden en was de Joodse gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog rijkelijk vertegenwoordigd in Meppel. Straatnamen als Synagogestraat herinneren aan die tijd. Bovenstaande grachten liggen alle langs het oude tracé van de Hoogeveense Vaart en de Beilerstroom door het centrum van Meppel. In de twintigste eeuw zijn enkele grachten gedempt die dwars door het centrum van de stad liepen. Ook zijn enkele ophaalbruggen vervangen door vaste bruggen. Sindsdien is het onmogelijk geworden door Meppel heen Drenthe binnen te varen mede vanwege de vernauwing van de Hoogeveense Vaart in 2005 ter hoogte van de Oosterboer. In 2008 is een deel van de Gasgracht, tot aan het Prinsenplein in het centrum weer open gegraven. Ter hoogte van de oude "Tipbrug" is een opklapbrug over de Gasgracht gebouwd. Deze brug is gebouwd naar het voorbeeld van de Tipbrug en heet "Prinsenbrug". Er zijn plannen om meer grachten opnieuw open te graven.

De inwoners van Meppel worden ook wel "Meppeler muggen" of muggenspuiters genoemd,naar aanleiding van een volksverhaal, dat over meerdere plaatsen in de wereld bekend is. Het verhaal gaat dat op een nacht sommige inwoners dachten dat de kerktoren in brand stond, omdat er een rookwolk om de Meppeler toren hing, maar het bleek een zwerm vuurvliegen of muggen te zijn. In Meppel is in 1971 een standbeeld geplaatst van dit volksverhaal, van Aart van den IJssel.

Meppel is een kleine stad, maar het heeft relatief veel bezienswaardigheden. Dit is mede te danken aan het rijke handelsverleden van de stad. Hoewel veel oude gebouwen zijn afgebroken is er vrij veel te zien in Meppel:

 • Grote Kerk (ook: Mariakerk) met toren uit de 15e/16e eeuw aan het Kerkplein
 • Watertoren
 • Molen de Weert
 • Molen De Vlijt
 • Historische binnenstad, met veel pakhuizen
 • Oud-Zuid (Stationsweg/Zuideinde): een oude buurt met veel monumentale huizen. Het stadsdeel heeft de status van beschermd stadsgezicht. Ook het monumentale gebouw van de voormalige Rijks Hogere Burgerschool is hier gevestigd
 • Station (monumentaal gebouw uit 1867)
 • Drukkerijmuseum, waar dagelijks demonstraties worden gegeven van oude grafische zettechnieken (zoals lood- en steendruk) en het scheppen van papier

Meppel beschikt over een schouwburg (Ogterop). Verder heeft Meppel een groot aantal cafés en restaurants. Meppel heeft één discotheek: de Lord Nelson. De bioscoop (Luxor Theater) is in 2015 gesloten maar er zijn plannen om in december 2018 weer een bioscoop te openen.

Meppel heeft ook vele jaarlijks terugkerende evenementen zoals:

 • "Donderdag Meppeldagen" in de zomermaanden, feesten die hun oorsprong vinden in de marktdagen
 • Drentse Fietsvierdaagse. Meppel is een van de startplaatsen
 • Meppel Culinair
 • Live in Meppel
 • Meppel City Run
 • Mini Meppel
 • Meppeler Nacht van de Popmuziek
 • Picknick In The Park
 • Grachtenfestival
 • Puppet International, tot 2014 het "Internationale Poppenfestival", wordt om de twee jaar gehouden

 

Hoe daar te komen:
Locatie is 37 km ten zuid-westen van Hijken
🚘 30 minuten

Meer info: Meppel