Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST ‘LANDELIJK HIJKEN’

Versie: 20200101.

Wij heten u van harte welkom in ons Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer: Landelijk Hijken
Vestigingsadres: Meerweg 10, 9415 TD Hijken, Nederland
Telefoonnummer: +31 0628 506324
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 70967121
BTW-nummer: NL 001 633 049 B72

2. Algemeen:

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ Meerweg 10, 9415 TD Hijken.
2.2 Waar u in deze voorwaarden leest gast(en) kunt u ook lezen huurder(s) of gebruiker(s).
2.3 Natalie en Michael Loopik zijn de eigenaren en beheerders van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.
2.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.5 Gasten dienen een vaste woon-of verblijfplaats te hebben.
2.6 Van alle gasten wordt verwacht dat zij een identiteitsbewijs/paspoort kunnen tonen zodat wij de wettelijk verplichte identiteit kunnen nagaan.
2.7 Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
2.8 De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
2.9 De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
2.10 Gebruik door derden van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ is niet toegestaan.
2.11 Zonder toestemming is het niet mogelijk dat bezoekers in ons Bed & Breakfast blijven overnachten.
2.12 Gasten van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, dat tevens in het Bed & Breakfast ter inzage ligt.

3. Reservering en bevestiging:

3.1 Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast Landelijk Hijken worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.2 De huurovereenkomst kan schriftelijk, per e-mail of via onze website "https://landelijkhijken.nl" worden aangegaan.
3.3 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. (uitzondering hierop is een reservering via onze website, deze is direct definitief).
3.4 Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4. Betaling en tarieven:

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk één week na reservering op onze rekening te zijn gestort. Als u via onze website een boeking doet, kunt u de verblijfskosten direct via ons betalingssysteem voldoen.
4.2 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL58RABO0329246984, BIC. RABONL2U t.n.v. Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ te Hijken o.v.v. het factuurnummer.
4.3 De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
4.4 De actuele tarieven zijn terug te vinden op onze website "https://landelijkhijken.nl".
4.5 De prijzen van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ zijn inclusief BTW, gas, water, elektriciteit, wifi, bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak. Exclusief toeristenbelasting.
4.6 De prijzen zijn exclusief annulerings-en reisverzekeringen, hiervoor dient u zelf te zorgen.
4.7 De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.8 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van mogelijke fouten.

5. Annulering:

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
5.2 Bij annulering betaald de huurder een vergoeding aan de eigenaar:

• Bij annulering meer dan vier weken voor de ingangsdatum wordt het volledige bedrag minus 25 Euro (exclusief BTW) administratiekosten teruggestort.
• Bij annulering minder dan vier weken voor de ingangsdatum is 25% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
• Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
• Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
• Bij annulering en no show (niet komen zonder annulering) op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

5.3 Wanneer de huurder al een betaling heeft overgemaakt, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terug betaald door de eigenaar.

6. Aansprakelijkheid:

6.1 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.2 De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of schade voortvloeiend uit het verblijf van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden vermeld en vergoed aan de eigenaar. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen ontvreemd zijn of kapot achtergelaten zijn en dit niet aan de eigenaar is gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie-en/of vervangingskosten. In ons Bed & Breakfast hangt een checklist, zodat u precies weet wat er aanwezig is.
6.4 Bij verlies van de codesleutels van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten in rekening gebracht.
6.5 Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de deur en ramen van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’.
6.6 Van gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de aanwezige spullen omgaan.
6.7 Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelders is niet toegestaan.

7. Overige bepalingen:

7.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ gevestigd is.
7.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
7.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Landelijk Hijken website zijn onder voorbehoud van programmeer-en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
7.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ vormen volledig bewijs van stellingen van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ en de door Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door gast(en).
7.6 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan altijd bepalend.
7.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag bij Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ te verkrijgen. Verder zijn deze Algemene Voorwaarden gepubliceerd op het domein van Bed & Breakfast ‘Landelijk Hijken’ (https://landelijkhijken.nl/nl/algemene-voorwaarden-nl-nl).